stresex :::: زیبا ترین داستانهای سکسی از زبان شما ::::

AZ SHOMA DOSTAN GERAMI TAGHAZA MISHAVAD AGAR DASTANE JAZABI DARID BE EMAIL MAN IRAN_AZAD_M@YAHOO.COM BEFERESTID TA DAR INJA BA ESME KHODETAN BE NAMAYESH BEGZARIM ::::: dar nahayat az dooste azizam Mehrzad_p2000 nahayat tashakoor roo daram :::::

Saturday, August 19, 2006

حميد و مهناز

سلاممن حميد هستم و قبلا داستان شيرين رو براتون نوشته بودم . اين دفعه داستان مهناز رو كه سكس من با زن همسايه مون است رو براتون نوشتم . ما 1 همسايه داريم كه 1 خانوم حدود 45 ساله و سفيد (مثل برف ) ، تپل با چشاي آبي و كون گنده كه اسمش مهنازه .خلاصه من خيلي تو كف اين پري بودم . مهناز خيلي به خونه ما ميومد و با مامانم خيلي دوست بود .هر موقع كه ميومد خونمون و من درو باز ميكردم تا وارد ميشد با دستم 1 كوچولو كونشو لمس ميكردم طوري كه متوجه نشه . 1 روز بعد ازظهر كه مامان و بابام رفته بودن شمال مهموني خانوادگي و قرار بود 1 روز اونجا بمونن تو خونه نشسته بودم و داشتم فيلم سوپري كه از دوستم گرفته بودم و مي ديدم كه يهو صداي زنگ اومد . از تو آيفون ديدم مهنازه . خيلي خوشحال شدم در و باز كردم .ديدم رنگ و روي خوبي نداره . بعد از سلام گفت : حميد جان مامانت هست ؟ گفتم نه با بابام رفته شمال . گفتم :چيزي شده ؟حالت خوب نيست ؟؟ گفت : فكر كنم فشارم افتاده ! اومدم كه اگه زحمتي نيست فشارمو بگيري ! (ما چون دستگاه فشار داشتيم و من بلد بودم با اون كار كنم اون دور و بر هر كي مي خواست فشار خونشو بگيره مي اومد پيش من ) منم كه ديدم شانس دره خونمونو كنده گفتم : نه اختيار داريد ! بفرمائيد تو .اومد تو بهش گفتم كمك كنم ؟؟ گفت : نه ميام خودم . بردمش تو اتاق و روي تختم نشست . گفتم : اين جوري كه نميشه ؟ !! دراز بكش ؟!! 1 ذره خجالت مي كشيد ! ‌چادرش كاملا افتاده بود و 1 لباس نازك با يقه كاملا باز پوشيده بود . كيرم داشت مي تركيد ، ولي هنوز زود بود . دستگاه فشار و آوردم و خودم آستينشو زدم بالا !! نمي دونيد چه حالي داشت ؟ دستش نرم نرم و سفيد بود . تا جايي كه جا داشت آستينشو زدم بالا . خودم هم بغلش نشسته بودم جوري كه پشتم با پاش در تماس بود . دستشو گرفتم و مي خواستم نبضشو پيدا كنم .دستشو گذاشتم روي رون پام ، اصلا نمي فهميدم چه كار ميكنم ؟! اونم هيچي نمي گفت ! اينقدر دستشو ماليدم كه با 1 خنده موزيانه گفت : زود باش ديگه چي كار ميكني ؟!!!!! گفتم : باشه ولي نبضت پيدا نيشت مجبورم از روي ضربان قلبت فشارتو بگيرم (الكي گفتم ) اونم گفت : زود باش . برام جالب بود كه هيچي بهم نمي گفت . دستمو گذاشتم روي سينه اش . واااااااااااااااي چون يقه پيرهنش باز بود دستم پوستشو لمس ميكرد .داشتم ديونه ميشدم . 1 لحظه اومدم تا جابجا بشم دستش كه روي پام بود خورد به كيرم . تا اومدم جمعش كنم ديدم كيرمو با دستش گرفت !!!!! منم كم نياوردم و افتادم روش . خيلي بدن نرمي داشت . من رو بودم و اون زيرم. كيرم كه حالا كاملا سيخ شده بود رفته بود لاي دامنش و قشنگ كسشو با كيرم حس ميكردم چون زيرش فقط 1 شرت داشت . اون فقط آه ه ه ه و اووووف ميكرد و من لب و گوش وگردنشو مي خوردم تمام صورتشو ليسيدم . صورتش از آب دهنم خيس شده بود . خيلي خوشمزه بود .بلندش كردمو پيرهنشو در آوردم وااااااااي چه سينه هاي گنده اي داشت ؟؟!!!!! سوتينشو در آوردم و افتادم به جون سينه هاش .سر سينه هاش شق شده بود همين جور كه سينه هاشو مي خوردم رفتم پايين تا رسيدم به دامنش . كشيدمش پايين چه رونايي داشت تپل و سفيد . دست كه مي زدم رد دستم مي موند .از روي شرتش شروع به ليسيدن كسش كردم . شرتش خيس شده بود . خودش شرتشو در آورد . چه كسي بود تپل و سفيد .دهنمو گذاشتم روش و مي خوردمش مهنازم كه تو آسمونا بود و هي قربون صدقم مي رفت . انگشتامو كردم تو كس خيسش و با زبونم چوچولشو مي ليسيدم . جيغ مي كشيد .1 دفعه بلند شد و منو خوابوند روي تخت وتمام لباسامو در آورد و به حالت 69 روم خوابيد . تمام كيرمو كرده بود تو دهنش و مي خوردش . تخمامو مي كرد تو دهنش و مي ليسيد .بلندش كردمو نشوندمش روي پاهام و كيرمو گذاشتم دم سوراخ كسش . كسش تنگ نبود و با 1 فشار تا ته رفت تو . 1 آه ه ه ه بلندي كشيد و شروع به تلمبه زدن كرد . از پشت سينه هاشو گرفتم و و اونم خودشو بالا و پايين مي كرد . چندتا پوزيشنو امتحان كرديم .گفتم مي خوام بكنم تو كونت ؟ اونم گفت مال خودته عزيزمممم . كير خيس مو گذاشتم رو سوراخ كونش . معلوم بود كه شوهرش فقط از كس كردش . سوراخش آكه آك بود . با 1 خورده زحمت تمام كيرمو فرستادم داخل . چه حالي داشتم !!! چند تا تلمبه كه زدم ديگه طاقت نياوردم و مي خواستم آبمو بريزم همون تو كه فهميد و گفت : تو كسم !! گفتم خطر ناك نيست ؟؟؟ گفت : لوله هامو بستم !!!منم با خيال راحت تمام آبمو ريختم تو كسش و همونجوري تو بغل نرمش خوابيدم .بعد از چند دقيقه با 1 لب بيدارم كرد . لباساشو پوشيده بود و ميخواست بره . گفت : دست درد نكنه خوشگلم خوبه خوب شدم . منم گفتم : ميشه دوباره فشارتو بگيرم ؟؟؟ خنديد و گفت: حتما ميام پيشت عزيزممم و پريدم تو بغلش . 1 لب ديگه ازم گرفت و رفت . ولي از اوون روز به بعد هر چند وقت 1 بار مهناز عزيزم فشارش مي اوفته و من فشارشو مي گيرم !!!!!فرستنده: حميد

9 Comments:

At 2:37 AM, Blogger farzad said...

سلام من پزشک هستم 32 ساله از مشهد . اگه خانمی دوست داره یه سکس کاملا علمی و باحال با من داشته باشه که حسابی حالشو ببره در خدمتم drahmadavaz@yahoo.com

 
At 2:20 PM, Blogger sayeh said...

مقدادهستم!

 
At 10:15 AM, Blogger said said...

سلام دنبال یه خانوم خوشگل تو شاهرود می گردم.
09392615168

 
At 2:33 AM, Blogger Unknown said...

خاﮎ ﺑﺮ ﺳﺮﺕ ﮐﻨﻦ!ﺍﺩﺍ ﮔﺎﻥ ﺩﻩ ﺭ!
ﮐﻮﻧﯽ ﮐﺮﯾﺎ!ﺋﻪ ﺩﺍ ﺟﻨﺪﻩ! ﺧﺠﺎﻟﺖ
ﻧﻤﯿﮑﺸﯽ؟ﺍﯾﻦ ﭼﺮﺕ ﻭ ﭘﺮﺗﺎ ﺭﻭ ﺗﺤﻮﯾﻞ
ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﯿﺪﯼ؟ﺷﺮﻣﺖ
ﻧﻤﯿﮕﯿﺮﻩ ﺍﯾﻦ ﺩﺭﻭﻏﺎﺭﻭ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺕ ﺩﺭ
ﻣﯿﺎﺭﯼ؟ﺩﻭﺳﺘﺎﯼ ﺧﻮﺑﻢ ﺍﯾﻦ ﻣﻬﻤﻼﺕ
ﺭﻭ ﺑﺎﻭﺭ ﻧﮑﻨﯿﺪ! ﺍﯾﻨﺎ ﻣﯿﺨﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺣﺮﻓﺎ
ﺫﻫﻦ ﺷﻤﺎﺭﻭ ﺍﺯ ﭼﯿﺰﺍﯼ ﺩﯾﮕﻪ ﻣﻨﺤﺮﻑ
ﮐﻨﻦ!ﻣﯿﺨﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭﺍ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﻧﮑﻨﯿﻦ! ﻓﮑﺮﺷﻮ ﺑﮑﻨﯿﺪ ﺍﻭﻧﺎ ﭼﺮﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﯾﻦ
ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﺎ ﺭﻭ ﺑﻨﻮﯾﺴﻦ ﮐﻪ ﺗﺎﺯﻩ ﻫﻤﻪ
ﺷﻮﻥ ﺩﺭﻭﻏﻦ!ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺍﯾﻨﺎ
ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻧﯿﺲ،ﯾﮑﻢ ﻓﮏ ﮐﻨﯿﻦ !!!

 
At 11:16 PM, Blogger nahim said...

سلام من نعيم هستم و مي خام با زن سكس داشته باشم كه خيلي حشري باشه من هم حسابي حالشو جا ميارم اگه كسي هست _

 
At 1:46 AM, Blogger sinema said...

اگه میخواید از اخبار ماهواره و قیمت دلار هر روز مطلع بشید به وبلاگ زیر برید امتحانش ضرر نداره
www.mahvare.samenblog.com

خواهشا برای حمایت از وبلاگ بر روی تبلیغات نیز کلیک کنید

 
At 6:07 PM, Blogger rozhan zandian said...

This comment has been removed by the author.

 
At 6:11 PM, Blogger rozhan zandian said...

This comment has been removed by the author.

 
At 6:12 PM, Blogger rozhan zandian said...

Baw ina hame cherto perte maloome bafte zehne masmoome haminassss ... cheghad zood bavare kasi k fk kone ina vagheie ... heh

 

Post a Comment

<< Home